Mange eldre båttyper vil være til stede under kystkulturhelga. Her er noen av dem. Du finner mer informasjon om båtene i programheftet:

 

 

 

 

                                                             

 

 

             

 

 

  

                                                    

                                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks:

Kystkulturhelg på Bjørnsund 23.-25.juni 2017.

Kystkulturhelg 2016

Besøk av tradisjons båter

MK Heland

Mk Øyvær

Mk Draumen

MS Solfrid

RS Thomas Fearnley

MK Tampen

MS Brand

Åttringen