Kystkulturhelga er et samarbeidsprosjekt med deltakere fra huseiere på Bjørnsund, Fræna kommune og Romsdalsmuseet. Den første kystkulturhelga ble arrangert i juni 2010 med stor suksess.

 

Mål med arrangementet:

· Formidle kunnskap om eldre kystkultur fra vår region med fokus på blant annet utviklingen av fiske, fangst og øvrige levekår. Formidlingen skjer i form av foredrag fra fagfolk med bred kunnskap, samt via kulturinnslag, film og omvisning. Det legges også vekt på tilstedeværelse av eldre autentiske båter og utstyr for å gjenskape atmosfæren fra tidligere tider.

· Bidra med (økonomisk) støtte til kulturbærere på Bjørnsund, som museum og bedehus m.m.

 

Langtidsmål:

· Bidra til økt innsikt og forståelse for kystkultur og dens historie i samarbeid med regionale kulturaktører.

· Legge til rette for å etablere en varig lokal samlingsarena for formidling av kystkultur, samt bidra til at kulturbærere og kystmiljø ivaretas.

· Være en inspirasjonskilde for besøkende og spesielt yngre generasjoner til å søke kunnskap om kystkultur generelt og Bjørnsunds historie spesielt.

· Være en ressurs til nytte for kystkulturlag i Romsdalsregionen.

 

Med hilsen

Arrangementskomiteen.

                                              

 

 

Text Box:

Kystkulturhelg på Bjørnsund 21.-23.juni 2019.

Kystkulturhelg 2019

Om Kystkulturhelga

Frå kystkulturhelga tidligare år: