Kystkulturhelga er et samarbeidsprosjekt med deltakere fra huseiere på Bjørnsund, Fræna kommune og Romsdalsmuseet. Den første kystkulturhelga ble arrangert i juni 2010 med stor suksess.

 

 

Formålsparagraf:

 

· Foreningen skal formidle kunnskap om eldre kystkultur primært fra vår region (Nord-Vestlandet) med fokus på blant annet utvikling av båt, motor, fiske, fangst og levekår.

 

· Foreningen har ellers som formål å bidra med økonomisk støtte til allmennyttige formål og kulturbærere på Bjørnsund (i Fræna kommune), som museum, vedlikehold av forsamlingshus og monumenter.

 

Med hilsen

Arrangementskomiteen.

                                              

 

 

Text Box:

Kystkulturhelg på Bjørnsund 18.-20.juni 2021.

Kystkulturhelg 2021

Om Kystkulturhelga

Frå kystkulturhelga tidligare år: