Text Box:

Kystkulturhelg på Bjørnsund 18.-20.juni 2021.

Kystkulturhelg 2021

Program fra 2019

NB.  Foredraga er GRATIS!

Frå opninga fredag klokka 1900 til omtrent kl 14.45 på laurdag vil det meste foregå på Søre Bjørnsund. Resten av aktivitetane vil skje på Nordre Bjørnsund.  Sjå programheftet for meir presis informasjon.

 

Bilettar til arrangementa

blir seld i forkant av arrangementa ved inngangen.

Søndag

Laurdag

Fredag

Tid

Aktivitet

Sted

19.00

Opning/kulturkveld:

Opning v/ordfører Tove Henøen. Musikkinnslag v/Isak S. Hungnes.

«Titranulykke i 1899 » v/ Oddbjørn Pedersen.

 

Museet på Søndre

22.00

Pub-kveld med song og humor ved Svein Erik og Bjarne (100 kr cover).

Nordre (bryggja)

Tid

Aktivitet

Sted

09.00

Tang og Tare - kurs, høsting og tilbereding ved marinbiolog Annelise Chapmann.  (maks 10 stk)

Nordre (bryggja)

12.00  -13.15

«Ut mot havet-Hustadvika i ord og tonar v/ Nina Gjendem, Asgeir Berg, Johanne Romfo, Johannes Gjendem, Kjell Arthur Rødal og Bjarne Harøy.

Søndre

12.00  -13.15

«Barnas time» v/ Ida Reistad Eidem og Anders Vikan.

Søndre

(«Plana»)

14.00

Opning av fotoutstilling v/Asbjørn Skutholm.

Bedehus-kjelleren

15.00

Opning av kunstutstilling v/Arve Hammerøy.

Nordre (bryggja)

16.00 - 16.45

«Tang og Tare - spanande vekstar frå Havet» foredrag av marinbiolog Annelise Chapmann.

Nordre (bryggja)

17.00 - 17.45

«Dyrking av tang og tare til mat i Norge, ny næring og nye muligheter» foredrag av marinbiolog Annelise Chapmann.

Nordre (bryggja)

18.00 - 18.45

«Fremmed fugl og ukjente forlis på Nord-Vestlandet » foredrag av museumsdirektør David Berg Tuddenham.

Nordre (bryggja)

19.00

St.Hans-feiring med sal av noe å bite i til tonar av trekkspill. Mat serveres av Hammerøya kloakklag.

Moøya / fyret

22.00

Underholdning og musikk v/ «Nina Gjendem med vennar».

Nordre (bryggja)

Tid

Aktivitet

Sted

11.00

«Båtvandring»  blant tradisjonsbåter.

Nordre (bryggja)

14.00

Gudsteneste  v/sokneprest Finn Ove Kaldhol.

Musikkinnslag frå elevar ved Fræna kulturskule.

Bedehuset på Nordre

16.00  -17.15

«Ut mot havet - Hustadvika i ord og tonar».

Bedehuset på Nordre