Her er en oversikt over våre sponsorer og annonsører for årets arrangement. En stor takk til disse:

 

                                                             

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

             

 

 

  

                                                    

                                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:

Kystkulturhelg på Bjørnsund 21.-23.juni 2019.

Kystkulturhelg 2019

Sponsorer/annonsører